Dobrodošli u Sodomu | Beldocs

Dobrodošli u Sodomu

Florian Weigensamer, Christian Krönes, Austrija, 2018, 90'

Pametno isprepletene, sudbine raznih protagonista otkrivaju kompleksnu priču ovog apokaliptičnog društva. Njihovi veoma lični unutrašnji glasovi omogućavaju dubok uvid u život i rad na ovom mestu – Sodomi. Život na deponiji postaje zagonetna slika naše moderne, globalizovane civilizacije, kratkotrajna tehnologija postaje metafora kapitalističkog luksuza, odbačenog društva. Naizgled apokaliptično okruženje je za one koji tamo žive mesto koje pruža perspektivu.

Režiseri Florian Weigensamer, Christian Krönes
Producent Producers Christian Krönes, Roland Schrotthofer
Kamera Christian Kermer
Montaža Christian Kermer

Festivali CHP DOX: 2018, Ji.hlava IDFF 2018, Zurich 2018

Projekcije
12.05 / 21.00 / Kombank dvorana Sala 6
13.05 / 19.00 / Bioskop Fontana
14.05 / 18.30 / Arena Cineplex - Novi Sad