Beldocs eho | Beldocs

Beldocs eho

Turneja Beldocs festivala pod nazivom Beldocs eho se održava od 2011. godine, kroz koju Beldocs nastavlja da kvalitetnim i atraktivnim programom izgrađuje i edukuje svoju publiku širom Srbije, nudeći sem domaće i bogatu međunarodnu selekciju. I ove godine, jedan deo aktuelne zvanične selekcije Beldocsa prikazuje se tokom cele godine u preko 20 gradova i sela u Srbiji, te publika u ovim mestima ima mogućnost da prati recentnu produkciju dokumentarnog filma iz celog sveta.

Projekcije
24.06.2019.
21.00
25.06.2019.
21.00
26.06.2019.
21.00
27.06.2019.
21.00
28.06.2019.
21.00
29.06.2019.
21.00
30.06.2019.
21.00
+
3.07.-15.08.2019.
21.08.2019.
21.00
24.07.2019.
21.00
17.07.2019.
21.00
10.07.2019.
21.00
29.07.2019.
19.00
30.07.2019.
17.00
30.07.2019.
19.00
31.07.2019.
17.00
31.07.2019.
19.00
3.07.2019.
21.00
4.07.2019.
21.00
10.07.2019.
21.00
11.07.2019.
21.00
17.07.2019.
21.00
18.07.2019.
21.00
24.07.2019.
21.00
25.07.2019.
21.00
31.07.2019.
21.00
+
16.-19.09.2019.
16.09.2019.
19.00
17.09.2019.
19.00
18.09.2019.
19.00
19.09.2019.
19.00
+
11-15.06.2019.
11.06.2019.
19.00
12.06.2019.
19.00
13.06.2019.
19.00
14.06.2019.
19.00
15.06.2019.
19.00
+
11.-13.09.2019.
11.09.2019.
20.00
12.09.2019.
20.00
13.09.2019.
20.00
+
18.-19.09.2019.
18.09.2019.
18.00
18.09.2019.
20.00
19.09.2019.
18.00
19.09.2019.
20.00
1.10.2019.
18.00
2.10.2019.
18.00
3.10.2019.
18.00
7.10.2019.
18.00
8.10.2019.
18.00
9.10.2019.
18.00
10.10.2019.
18.00
11.10.2019.
18.00