Beldocs eho | Beldocs

Beldocs eho

Turneja Beldocs festivala pod nazivom Beldocs eho se održava od 2011. godine, kroz koju Beldocs nastavlja da kvalitetnim i atraktivnim programom izgrađuje i edukuje svoju publiku širom Srbije, nudeći sem domaće i bogatu međunarodnu selekciju. I ove godine, jedan deo aktuelne zvanične selekcije Beldocsa prikazuje se tokom cele godine u preko 20 gradova i sela u Srbiji, te publika u ovim mestima ima mogućnost da prati recentnu produkciju dokumentarnog filma iz celog sveta.

Projekcije
+
25-29.11.2019.
25.11.2019.
20.30
26.11.2019.
20.30
27.11.2019.
20.30
28.11.2019.
20.30
29.11.2019.
20.30
15.11.2019.
17.00
25.11.2019.
17.00
27.11.2019.
17.00
29.11.2019.
17.00
3.12.2019.
17.00
18.06.2018.
20.00
20.06.2018.
20.00
22.06.2018
20.00
24.06.2019.
21.00
25.06.2019.
21.00
26.06.2019.
21.00
27.06.2019.
21.00
28.06.2019.
21.00
29.06.2019.
21.00
30.06.2019.
21.00
4.11.2019.
20.00
5.11.2019.
20.00
12.11.2019.
20.00
13.11.2019.
20.00
14.11.2019.
20.00
+
3.07-15.08.2019.
21.08.2019.
21.00
24.07.2019.
21.00
17.07.2019.
21.00
10.07.2019.
21.00
29.07.2019.
19.00
30.07.2019.
17.00
30.07.2019.
19.00
31.07.2019.
17.00
31.07.2019.
19.00
2.12.2019.
20.00
4.12.2019.
20.00
5.12.2019.
20.00
6.12.2019.
20.00
3.07.2019.
21.00
4.07.2019.
21.00
10.07.2019.
21.00
11.07.2019.
21.00
17.07.2019.
21.00
18.07.2019.
21.00
24.07.2019.
21.00
25.07.2019.
21.00
31.07.2019.
21.00
+
6-9.11.2019.
6.11.2019.
18.00
6.11.2019.
20.00
8.11.2019.
18.00
9.11.2019.
18.00
9.11.2019.
20.00
+
16-19.09.2019.
16.09.2019.
19.00
17.09.2019.
19.00
18.09.2019.
19.00
19.09.2019.
19.00
+
11-15.06.2019.
11.06.2019.
19.00
12.06.2019.
19.00
13.06.2019.
19.00
14.06.2019.
19.00
15.06.2019.
19.00
+
11-13.09.2019.
11.09.2019.
20.00
12.09.2019.
20.00
13.09.2019.
20.00
+
18-19.09.2019.
18.09.2019.
18.00
18.09.2019.
20.00
19.09.2019.
18.00
19.09.2019.
20.00
1.10.2019.
18.00
2.10.2019.
18.00
3.10.2019.
18.00
7.10.2019.
18.00
8.10.2019.
18.00
9.10.2019.
18.00
10.10.2019.
18.00
11.10.2019.
18.00
22.11.2019.
20.00
28.11.2019.
17.00
28.11.2019.
19.00
28.11.2019.
21.00
19.02.2020.
17.00
19.02.2020.
19.00
20.02.2020.
17.00
20.02.2020.
19.00