Podvedene

John‐Keith Wasson, Jane Wells, SAD, Švedska, 2013, 76’

Moderno ropstvo je živo i prosperitetno u SAD-u, gde se širom zemlje trguje hiljadama žrtava da bi se zadovoljili apetiti američke industrije seksualne trgovine ljudima, vredne 9,7 milijardi dolara. Čak 300.000 američke dece svake godine izloženo je riziku da postanu žrtve seksualne trgovine ljudima. Film prikazuje devojke, makroe, mušterije, policiju i organe za primenu zakona u gradovima kao što su Boston, Denver, Las Vegas, Orindž Kaunti, Los Anđeles i Njujork.

Režija John-Keith Wasson, Jane Wells
Producent Jane Wells, Christina Ljungberg
Kamera John-Keith Wasson
Montaža Craig McKay A.C.E. Beth Moran, Francesco Portinari, John-Keith Wasson
Muzika Wendy Blackstone

Projekcije
09.05 / 17.00 / Dvorana Kulturnog centra Beograda / Q&A Jane Wells