BorderPass

BorderPass je serija dokumentarnih filmskih radionica namenjena tinejdžerima koji nisu ili jesu migrirali tokom života. Nosilac projekta je  Swis Youth Film festival u Švajcarskoj,  a saradnici su  festivali dokumentarnog filma na Balkanu (Dokufest u Prizrenu, Kosovo, Beldocs u Beogradu, Srbija i Pravo Ljudski film festival u Sarajevu, Bosna i Hercegovina).

Naredne tri godine u saradnji sa pomenutim festivalima na Balkanu, organizacioni tim Dečijeg filmskog festivala u Švajcarskoj izvodiće projekat BorderPass. Kontinuirana saradnja garantovaće trajno, cilju orijentisano partnerstvo koje će osigurati intelektualni I emotivni razvoj učesnika projekta.

Cilj BorderPass-a je da poveže mlade filmske stvaraoce iz različitih zemalja I kultura. Adolescenti, uzrasta 15-19 godina, iz zemalja (Švajcarska, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina)  sarađivaće na razvoju dokumenatrnog filma baziranog na temi koja se menja naredne tri godine. Kroz medij dokumentarnog filma, polaznici će naučiti da analizuraju svoje okruženje, domovine I strance I da kritički ispituju klasične stereotipe. Radionicu će voditi eksperti iz sveta filma iz Švajcarske I zemlje domaćina.

Prvo izdanje BorderPass-a predstavljaće bliska saradnja sa Dokufest fesivalom u Prizrenu, Swis Youth Film Festival-om i Pravo Ljudski festivalom.

 

Za više informacija pišite na education@beldocs.rs