Diskusije

Beldocs Human Rights 2018
Trgovina ljudima – Genocid – Smrtna kazna
70 Godina Deklaracije o ljudskim pravima

 

Moderirane panel diskusije
Kolarčev narodni univerzitet
Studentski trg 5

 

PANEL DISKUSIJA I – mala sala
Genocid nad Jermenima – U potrazi za istinom ili osvetom 
9. maj, 2018 / 12:00

UČESNICI PANELA: Predrag Marković (istoričar), Ratko Božović (sociolog), Zoran Živković (političar), Ljubica Miletić (član saveza pisaca Jermenije i član izvršnog odbora Jermenske zajednice), Anica Melikijan Šolaja (potomak žrtava genocida)
MODERATOR: Dragan Popović (Centar za praktičnu politiku)
TEME ZA RAZGOVOR: Koliko genocid utiče na kolektivno pamćenje naroda? Kakve su posledice istorijskog pamćenja tako krupnog i traumatičnog događaja? Odnos prema Jermenima u Srbiji. Važnost simboličkog čina priznanja genocida od strane drugih država, pa i Srbije. Uticaj genocida na formiranje i razvoj jermenske zajednice u Srbiji.

 

PANEL DISKUSIJA II – velika sala
Trgovina ljudima – Ne budi i ti deo statistike!
10. maj, 2018 / 12:00

UČESNICI PANELA: Mitar Đuršković (MUP), Katarina Ivanović (NGO Astra), Danijela Barjaktarović (Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima), Jane Wells (autor filma „Tricked“), Giuseppe Carrieri (autor filma „Hanaa“), Danilo Marunović (autor filma „Mirsada“).
MODERATOR: Miša Stojiljković
TEME ZA RAZGOVOR: Koliko i šta konkretno je Srbija kao država uradila do sada na planu suzbijanja trgovine ljudima i koji su planovi u narednom periodu? Koliko je žrtava do sada identifikovano u procesu rada Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i kakve su tendencije – koliko je domaćih državljana u odnosu na strane, koliko punoletnih, a koliko maloletnih? Kakva su iskustva Astre u radu njihovog SOS telefona? Kakve pravne usluge pružaju građanima? Jedinstveni evropski broj za prijavljivanje nestanaka dece.

 

PANEL DISKUSIJA III – mala sala
Smrtna kazna – Finalna presuda ili pravo na pokajanje
11. maj, 2018 / 12:00

UČESNICI PANELA: Toma Fila (advokat), Biljana Lajović (zamenica ministra prosvete), Mark Pizzey (autor filma „The Penalty“)
MODERATOR: Miša Stojiljković
TEME ZA RAZGOVOR: Zašto je u SAD to još uvek izvor velikih diskusija i zašto više od pola saveznih država nije ukinulo smrtnu kaznu. Šta psiholozi misle o smrtnoj kazni i kakva je uopšte uloga kazne u (pre)vaspitavanju? Šta pravna struka kaže o ovoj temi i zašto je u skoro celoj Evropi smrtna kazna ukinuta? Kakvo je mišljenje o povremenim debatama i kod nas i u drugim zemljama da bi trebalo ponovo uvesti smrtnu kaznu za određene zločine (za ubistvo dece, okrutne zločine i slično).