Beldocs čitaonica

U skladu sa misijom i vrednostima festivala Beldocs, a u asocijaciji sa Bibliotekom grada Beograda i Narodnom bibliotekom Srbije, program Beldocs čitaonica predstavlja selekciju najboljih svetskih dokumentaraca, uz prateće razgovore sa relevantnim sagovornicima iz sveta umetnosti i javnog života. Program ovih projekcija činiće najistaknutiji strani dokumentarni filmovi, kao i filmovi srpskih autora koji su ostvarili zapažene uspehe na festivalima u zemlji i svetu.

Projekcije
13.12.2018.
19.00
4 godine u 10 minuta
Film čitaju: M. Kovačević, reditelj filma, M. Milovanović, snimatelj, fotograf, planinar i M. Grba Singh, umetnički direktor Beldocsa
15.11.2018.
19.00
Mr Gaga
Film čitaju: prof. A. Ilić, doc. A. Nikolić, M. Stijak, K. Bućić, I. Stanojević
27.12.2018.
12.00
Sonita
Film čitaju: Miloš Kostić, youtuber, Neda Radulović, dramaturg i Marko Grba Singh, umetnički direktor Beldocsa
29.11.2018.
19.00
Boljšoj Vavilon
Film čitaju: doc. Aleksandar Nikolić i Marko Grba Singh