SVAKOM PERFORMANS

// Foto
Projekcije:
Muzej jugoslovenske kinoteke / 13.05.2017. u 21:30
(En) Shows:
Yugoslav Film Archive Museum / 13.05.2017 / 21:30

Maria Metsalu (1990) je estonska koreografkinja i izvođač, koja je diplomirala na Školi za razvoj novog plesa u Amsterdamu 2016. godine. Uglavnom stvara samostalne radove u kojima pokazuje kontinuirano zanimanje za produkciju sopstvene ’javne persone’, njenu samo-mitologizaciju i sopstveno samo-stvaranje.  Istraživanje fizičke i virtualne stvarnosti, njihovo spajanje, razumevanje njihovih razlika u pogledu interakcije, društvena razmena i transformacija značajni su aspekti njenog istraživačkog procesa. Teži da artikuliše odnose između vizuelne kulture, identiteta, apropriacije, prisustva na daljinu i voajerizma koristeći samoreferentne odnose sa korporativnim tehnologijama.  

Osvojila je Dance WEB stipendiju na međunarodnom festivalu igre Impuls Tanz Vienna 2014. godine.

Zajedno je radila i nastupala, između ostalih, sa Nilsom Amadeus Langom, Tinom Sehgalom, Vincentom Riebeekom, Fernandom Belfiorem, Antoniom Maia, Gertjanom Franciscusom i Manuelom Scheiwillerom. Pohađala je radionice koje su vodili  Trajal Harrell, Meg Stuart, Miguel Gutierrz, Archie Burnett, Marten Spangberg, Vera Mantero, David Zambrano, Rodrigo Sobarzo de Larraechea, Ibrahim Quraishi,  Bruno Listopad, Fernando Belfiore i Gabriel Smeets.

Performans ’Svakom’ nastao je iz njenog diplomskog rada SNDO (iz serije ’Fuchsia’). To je fragment u kome istražuje i izlaže svoje telo –  spolja i iznutra, uz pomoć endoskopske kamere.