PEJZAŽI RATA, PEJZAŽI MIRA

Aron Sekelj, Srbija, 2017, 52'

Aron Sekelj, Serbia, 2017, 52'

// Foto
Projekcije:
Dvorana Kulturnog centra Beograda / 13.05.2017. u 19:00
Q&A Aron Sekelj / Marko Grba
(En) Shows:
Belgrade Cultural Centre / 13.05.2017 / 19:00
Q&A Aron Sekelj / Marko Grba

Putovanje kroz hronologiju, tragove i mogući konačni ishod jednog vojnog konflikta, prikazano kroz topografije koje je rat, materijalno ili kontekstualno, stvorio i promenio. Strukturisan po tematskom principu “prošlost-sadašnjost-budućnost”, film Pejzaži rata, pejzaži mira nastoji da istraži pitanja individualne i kolektivne memorije, postojanja alternativnih, filmskih metoda suočavanja sa prošlošću, kao i mogućnostima pejzaža da deluje kao nosioc kompleksnih istorijskih narativa.

Režija: Aron Sekelj
Scenario: Aron Sekelj
Direktor fotofrafije: Igor Đorđević
Montaža: Aron Sekelj
Dizajn zvuka: Roman Vehlken
Muzika: I’m My Own Merry-Go-Round
Produkcija: Aron Sekelj

Svetska premijera