JUGOSLAVIJA: DRUGA STRANA OGLEDALA

Vincent de Cointet, Francuska, 2016, 90’

Vincent de Cointet, France, 2016, 90’

// Foto
Projekcije:
Dom omladine Beograda / 15.05.2017. u 18:00
Q&A Mirjana Bojić Walter
(En) Shows:
Belgrade Youth Center / 15.05.2017 / 18:00
Q&A Mirjana Bojić Walter

U dva filma, ovaj dokumentarac prikazuje stvaranje i dezintegraciju, koja se odvijala u naše doba, susedne evropske zemlje, zvane Jugoslavija. Prvi deo bavi se periodom od 1918. do 1980. godine kada je umro Maršal Tito, i istražuje okolnosti koje su uticale na formiranje Jugoslavije, kao i godine jedinstva pod okriljem Titove verzije komunizma. Drugi deo (1980.-2001) bavi se katastrofalnim okolnostima koje su pogodile  zemlju u periodu od raspada komunizma do njenog konačnog kolapsa koji se odvijao kroz pet bratoubilačkih ratova.  Utkano u drugi deo je i istraživanje sadašnjeg stanja stvari u bivšim jugoslovenskim državama, iz koga se mogu izvući ključne pouke za savremene separatističke borbe u Ukrajini i u drugim krajevima sveta.

Režija:  Vensan d’ Kuante
Autor: Mirjana Bojić Walter
Produkcija: Arte France, Zeta Productions