logo-beldocs

BELDOCS PRO – POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

Beldocs Pro je radionica kreativnog dokumentarnog filma namenjena mladim filmskim profesionalcima i studentima iz evropskih zemalja sa niskim produkcionim kapacitetom. Beldocs Pro će se održati u Beogradu u periodu od 5 dana tokom 10. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs (8-15. maj 2017).

Kandidati mogu prijaviti svoj projekat iz oblasti kreativnog dokumentarnog filma u različitim fazama razvoja: od ranog razvoja do rough cut verzija. Neće biti ograničenja u pogledu trajanja. Selekciona komisija će izabrati do 6 učesnika. Program radionice će  biti prilagođen potrebama svakog izabranog projekta.

Tokom trajanja radionice, učesnici će raditi na svojim projektima sa filmskim profesionalcima koji će im biti dodeljeni u funkciji mentora. Oni će takođe učestvovati u master časovima renomiranih autora i svoje projekte će predstaviti filmskim profesionalcima koji će učestvovati na Beldocs marketu.

Ko može da se prijavi?
Možete se prijaviti na Beldocs Pro ako ste (a) student filma ili mladi filmski reditelj; (b) imate projekat kreativne dokumentaristike bilo koje dužine i u bilo kojoj fazi razvoja; (c) dolazite iz evropske zemlje sa niskim produkcionim kapacitetom[1]; i (d) fluentno govorite engleski jezik.

Zahtevi za prijavu projekata:
- Sinopsis
- Treatment (do 5 strana)
- Beleška reditelja
- Bio filmografija reditelja
- Link sa prethodnim radovima reditelja
- Vizuelne reference ili materijali (trejler, fotografije, mood book)
- Link koji vodi na rough cut verziju filma (ukoliko je projekat u toj fazi)
- Kontakt

Rok za prijavu: 6. mart 2017.

Svi materijali treba da se predaju na engleskom jeziku, u pdf formatu, na sledeću adresu: beldocspro@beldocs.rs

[1] Zemlje sa niskim produkcionim kapacitetom su: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Makedonija, Gruzija, Grčka, Mađarska, Irska, Island, Izrael, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Moldavija, Crna gora, Norveška, Holandija, Poljska, Portugalija, Srbija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Ukrajina.